Ο κινηματογράφος στα ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά. 1949-2009.

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Η παρουσία του κινηματογράφου στα ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά των μεταπολεμικών και μεταπολιτευτικών χρόνων (1949-2009)» εντάχθηκε στο πλαίσιο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β ́» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και υλοποιήθηκε από τον Απρίλιο 2020 μέχρι τον Οκτώβριο 2021.
Αναζήτηση εγγραφών

Το έργο

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Η παρουσία του κινηματογράφου στα ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά των μεταπολεμικών και μεταπολιτευτικών χρόνων (1949- 2009)» δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία παρουσιάζεται εδώ.

Η βάση λειτουργεί ως σχολιασμένη βιβλιογραφική καταγραφή του, αθησαύριστου στο μεγαλύτερο μέρος του, υλικού πρωτότυπων και μεταφρασμένων κειμένων για τον κινηματογράφο που δημοσιεύτηκαν σε ελληνικά περιοδικά λόγου και τέχνης (κριτικές ταινιών, δοκίμια για τον κινηματογράφο, σχόλια για την παρουσία του κινηματογράφου στην ελληνική κοινωνία, λογοτεχνικά κείμενα που αναφέρονται στον κινηματογράφο κ.α.).

[Για την επισκόπηση των περιοδικών που αποδελτιώθηκαν βλ. εδώ. *Για τεχνικούς λόγους προσωρινά δεν είναι διαθέσιμο το σύνολο των εγγραφών από τα περιοδικά Διαβάζω και Οδός Πανός].

Πλήθος εγγραφών

Περισσότερα από 1800 ενεργά λήμματα.

Εκτεταμένη δυνατότητα αναζήτησης

Γρήγορη και εύκολη αναζήτηση ανά περιοδικό, ανά συντάκτη, σε συγκεκριμένο χρονικό εύρος κ.λπ., ή σε συνδυασμό παραμέτρων που εσείς θα επιλέξετε.

Όροι κλειδιά που σχολιάζουν το υλικό και λειτουργούν ως φίλτρα αναζήτησης.

Σχόλια της ερευνητικής ομάδας που επισημαίνουν σημεία ερευνητικού ενδιαφέροντος.

Η ομάδα

Ευριπίδης Γαραντούδης

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο Ευριπίδης Γαραντούδης είναι Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Aπό το 1986 έως το 1989 δίδαξε νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας.

Aπό το 1995 μέχρι το 2003 δίδαξε νεοελληνική λογοτεχνία στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Kρήτης.

Από το 2003 διδάσκει νεοελληνική φιλολογία στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σήμερα ως Καθηγητής. Διδάσκει κυρίως νεότερη ελληνική λογοτεχνία (19ος και 20ός αιώνας).

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ιδίως της ποίησης, του 19ου και του 20ού αιώνα και εντοπίζονται στους κλάδους της μετρικής, της ιστορίας της λογοτεχνίας και της ερμηνείας των λογοτεχνικών κειμένων.

Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Επίσης είναι διευθυντής του περιοδικού Σύγκριση (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi) της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας.

Academia profile Επικοινωνία

Νάντια Φραγκούλη

Ερευνήτρια

Η Νάντια Φραγκούλη είναι διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας. Η διατριβή της αφορά τον διακαλλιτεχνικό διάλογο της νεοελληνικής μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής πεζογραφίας με τον κινηματογράφο.

Από το 2020 εργάζεται ως εντεταλμένη διδάσκουσα Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Νεοελληνικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την ποίηση και την πεζογραφία του εικοστού αιώνα, με έμφαση στην πεζογραφία, αλλά και συνολικά τις σχέσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας με την εποχή της (αισθητικά ρεύματα, ιδεολογία, ιστορικά γεγονότα, διακαλλιτεχνικές σχέσεις).

Έλαβε μέρος στα ερευνητικά προγράμματα «Επαφές της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα με τον κινηματογράφο. Σχολιασμένη βιβλιογραφική καταγραφή. Σύσταση βάσης δεδομένων» και Χρυσαλλίς .

Academia profile Επικοινωνία

Δήμητρα Ραζάκη

Ερευνήτρια

Η Δήμητρα Ραζάκη είναι υποψήφια διδάκτωρ νεοελληνικής φιλολογίας στον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν ζητήματα μετρικής της νεοελληνικής ποίησης, την ποίηση του Κ. Π. Καβάφη, την κριτική για την ποίηση του 19ου αιώνα στον περιοδικό τύπο της εποχής. Έλαβε μέρος στο ερευνητικό πρόγραμμα Χρυσαλλίς .

Academia profile